3boys2girls » Nokia » 又叫市民唔好睇:更新(1)(2)(3)...(真人真事-測試)-完-公開

2021-7-16 03:32 boy14nen
又叫市民唔好睇:更新(1)(2)(3)...(真人真事-測試)-完-公開

w:311: w:311: w:311: w:311: w:311: w:311:
更新(1)(2)(3)...(真人真事-測試)-完

A。*********香港小姐、華裔小姐 (和女藝人,女公務員...)和好多夫婦講:睇下 條陰莖賓周,摸下條陰莖賓周 都唔得。 「「「「「可以睇翻摸翻香港小姐、華裔小姐 、女藝人 和 女公務員...)男朋友、老公條陰莖賓周,好勁好靚好有型」」」」」, 可以一齊睇一齊摸 (無人知道就得......。)*************」」」」w:001: w:002: w:001:
扮光明正大,同住私人大廈總之小心, 大廈倒垃圾的時候小心, 刻意摸渣住成條陰莖賓周 、踎低用乳房撞手及臉向條陰莖賓周、刻意揩油.....等等。

香港小姐、華裔小姐 (和藝人...)講:係咪太熱去街,好多男人穿著(好短好闊)短褲或者穿著(好短好闊)運動短褲的時候,都不穿著內褲(底褲)?
「男朋友、老公都不想穿著內褲(底褲), 都不穿著內褲了(底褲)。香港小姐、華裔小姐 (和女藝人,女公務員...)都不穿著內褲了(底褲)!」

(一些女性們) 香港小姐、女藝人、女公務員有講過承認 , 都想和 30-50幾歲男陰莖賓周好硬肥男 和 14歲男,陰莖賓周6吋長5cm 粗 一齊屌閪做愛、一齊打飛機射精液出來.....!

有些香港小姐、華裔小姐和(和女藝人, 女公務員) 承認比市民更加發姣 閪痕, 特別多水特別多閪水呀!如果成條陰莖賓周插入屌入個閪,成條陰莖賓周又濕又滑!

C.........承認,有講過個閪窿特別多水特別閪痕、個閪窿好緊實,個閪仲好緊!
約5呎  - 5呎6寸(吋)高,18-29歲男 及 30 - 50幾歲肥和瘦 男 講, 30-50幾歲男陰莖賓周好硬肥男 和 14歲男,陰莖賓周6吋長5cm 粗 ,  同  有些個 閪窿特別多水特別閪痕、個閪窿好緊實,個閪仲好緊的 香港小姐、華裔小姐和(和女藝人, 女公務員)一齊做愛屌閪屌 ,傻㗎,變態!
(有些香港小姐、華裔小姐 (和女藝人, 女公務員 及男朋友,老公承認有講過,想同 14歲男(陰莖賓周6吋長5cm) 一齊做愛屌閪、互摸睇下陰莖賓周,一齊打飛機射精液出來...w:002:w:001: w:001:  )

B______
香港小姐、華裔小姐、女藝人和 女公務員 有些又講呢些話 (隔牆有耳,會保密)「「「女性們對話:  1.都有閪痕、2.其他香港小姐、華裔小姐、女藝人和 女公務員 都想俾肥男屌、3.都有屌、4.女性們同其他女性講,你哋個閪都出左水閪痕, 其他女性們講, 大家都有出水痕閪、5. 女性們說話時:用手指摸對方個閪、對方又摸翻對方個閪、6。都有偷偷想男人、7。某一女性講肥男在哪裡?(係邊度)?其他女性講,想俾陰莖賓周好硬肥男屌(做愛屌閪). 先問肥男在哪裡(係邊度)的女性即刻同其他女性講:你哋都想俾陰莖賓周好硬肥男屌(做愛屌閪).、 8。有無人知、9。去睇下。10。去睇下, 想俾肥男屌, 係呀!你哋都想俾陰莖賓周好硬肥男屌,係呀!  。屌....等等」」」, 好多人都係咁樣!!

C_______

(叫你老婆或者老公一齊睇 )俾的意見 !
==========================
補充: 真係w:002: w:002: w:002:

*高大肥男或者肥男唔覺自己肥, 肥人唔會覺得自己肥,試完 (1)除衫除褲除埋條底褲,一隻手撫摸自己乳房,另外一隻手撫摸自己大腿內側全個身體。
試完(2)除衫除褲除埋條底褲,打開雙腳, 臀部背脊要貼住牆, 打開口之後, 一隻手不停撫摸自己乳房,另外一隻手不停撫摸自己大腿內側臀部及 全個身體。完 (3)除衫除褲除埋條底褲,打開雙腳, 臀部背脊要貼住牆, 打開口之後(如果一個人一隻手渣住條拆了一半皮香蕉含住w:304: / 或者叫老婆用手渣住條拆了一半皮香蕉含住,吮w:304: ), 一隻手不停撫摸自己乳房,不停撫摸自己大腿內側臀部、撫摸 成條陰莖賓周w:002: w:002: w:001: 及 全個身體買塊鏡照下同人比較一下, 係咪好有女人味呀, 會更加性感....會全身痕呀;********

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
身痕呀!每一個高大肥男或者肥男都有女人味!!!!!!!!! 不過, 唔係每一個高大肥男或者肥男都性感!!!!!w:087:w:087:  (有些肥男講,除衫除褲除埋條底褲內褲,條陰莖賓周好硬,自己有女人味,仲好性感w:066: w:066: )高大肥男或者肥男咁有女人味,屌完高大肥男或者肥男老婆女朋友
((老婆女朋友俾錢男人,俾錢男人屌)), 跟住再屌高大肥男或肥男。

「「「「「「「「高大肥男或者肥男咁有女人味和性感*******當高大肥男或者肥男係女人吻錫,吃乳渣波,抽插屌,咁有女人味又性感身痕?w:002: w:002:
「「「「「「「高大肥男或者肥男咁有女人味又性感含完撚含賓周,吻錫抽插完就唔身痕呀 !不過舒服到死,會爽到死呀, 可能舒服到忍唔住......打飛機射精液出來!w:002: w:002: 」」」」」」*******」」」」」」公開 上文

__所有30-50幾歲做生意(公司)男女睇,今晚以後做愛屌閪屌關其他人乜事?唔關其他人事啦?
Whats app, we chat,打電話俾所有做生意(公司)男女知!自己無問題,其他人有問題!叫人唔好,自己可以!

------完-------

w:002: w:311: 「「男人女人試試,試40-50分鐘(一星期試 幾次,一個月試幾次)!真係」」」(測試)有著數---公開 上文--.....

有圖片
[img]https://upload.cc/i1/2021/07/12/okmrZ5.jpg[/img]

[img]https://upload.cc/i1/2021/07/12/AqsuGz.jpg[/img]


[img]https://upload.cc/i1/2021/07/12/6kmsbc.jpg[/img]

[img]https://upload.cc/i1/2021/07/12/mL81DH.jpg[/img]

2021-7-16 03:32 boy14nen
[size=30]又叫市民唔好睇留言,因為陰莖賓周短小,想溝女先,發姣(姣仔)先,3,4,5,6,7,8吋長硬,4,5,6cm 粗,升職後,男扮勁女衰格發姣為錢扮呻吟,扮勁,(大字等於扮勁)大屌閪(完)-公開[/size]

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.